Lite större butik

I år har jag valt att inte ha någon extern utställare i galleriet, istället låter jag mina egna varor ta plats i ett rum till!